สิ่งสักการะประจำ วตร.

พระพุทธวิโมกข์

สถานที่ตั้ง

บริเวณหน้าตึกอาคารกองบัญชาการศึกษาฝั่งทิศใต้

หลวงพ่ออู่ทอง

สถานที่ตั้ง

บริเวณหน้าหอพัก

พระพรหมและพระอิศวร

สถานที่ตั้ง

บริเวณหน้าอาคารกองบัญชาการศึกษา ติดสระน้ำ

รูปหล่อ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์

สถานที่ตั้ง

บริเวณทางเข้าอาคารด้านหน้า ตึกวิทยาลัยการตำรวจ

ความเป็นมา

สมัย พล.ต.ต.ธีรวัฒน์ ณ ป้อมเพชร ดำรงตำแหน่งผู้บังคับสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ(สบพ.)เดิม ได้เห็นว่า วิทยาลัยการตำรวจถือกำเนิดเกิดขึ้นมาจาก โรงเรียนสืบสวน ซึ่งก่อตั้งโดย พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ จึงประสงค์จะให้มีอนุเสาวรีย์ไว้รำลึกถึงท่าน จึงได้ให้ พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ เกรียงศักดิ์พิชิต รองผู้บังคับการฯ ได้ดำเนินการให้ช่างทำการออกแบบ โดยได้รับการอนุเคราะห์แบบเครื่องแต่งกายจาก พ.ต.อ.พิชิตชัย ศรียานนท์ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 ในขณะนั้น