ผู้บังคับบัญชา

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.ทศพร บรรจงเขียนผบก.วตร.
พ.ต.อ.หญิง อัญชลี คล้ายคลึงรอง ผบก.วตร.
พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์รอง ผบก.วตร./ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(Chief Information Officer :CIO)
พ.ต.อ.จิรพัฒน์ พรหมนอก รอง ผบก.วตร.

ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา

ร.ต.อ.กิตติภร สอนสงวนนว.(สบ 1) ผบก.วตร.


ด.ต.หญิง กัลยารัตน์ ป่วนชนท์ผบ.หมู่วิทยาลัยการตำรวจ