ผู้บังคับบัญชา

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา

ร.ต.อ.หญิง วิพาที ทิพย์คงคา นว.(สบ 1) ผบก.วตร.
ด.ต.หญิง กัลยารัตน์ ป่วนชนท์ผบ.หมู่วิทยาลัยการตำรวจ