ผู้บังคับบัญชา

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา

ร.ต.อ.หญิง พิมณัฏฐ์ฐา กัลยาณัฏฐ์นว.(สบ 1) ผบก.วตร.
ด.ต.หญิง กัลยารัตน์ ป่วนชนท์ผบ.หมู่ วตร.