ห้องสมุด

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

หนังสือ/คู่มือที่น่าสนใจ

วารสารโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สถานที่ตั้ง ห้องสมุดวิทยาลัยการตำรวจ

ชั้น 4 อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ

100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.(ไอพี) 481

เวลาทำการ 08.30 - 16.30 (จันทร์-ศุกร์)

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดวิทยาลัยการตำรวจ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2536 ในสมัย พล.ต.ท.สล้าง บุนนาค เป็น ผบช.ศ. และ พล.ต.ต.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช เป็น ผบก.สบพ. โดยใช้ชื่อว่า "ห้องสมุดสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ" ต่อมา ปี พ.ศ.2552 ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อจาก สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ เป็น "วิทยาลัยการตำรวจ" ห้องสมุดจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "ห้องสมุดวิทยาลัยการตำรวจ"