วิทยาลัยการตำรวจ

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

< STAGE OF POLICE IDOL >

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 10

  • กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 30 ธ.ค.65

  • เปิดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 9 ก.พ. - 23 มิ.ย.66

  • ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 20 ม.ค.66

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้ประสานงาน

พ.ต.อ.หญิง อาภาศิริ ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.

โทร. 0-2579-2068 / 08-1815-2955

พ.ต.ท.หญิง รัชฎา นาราทิพย์ สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.

โทร. 0-2579-2068 / 08-9883-6905


การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120

สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมแล้ว ในการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตลอดจนการบูรณาการกับทุกภาคส่วน พร้อมร่วมมือกับพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีสู่ “Open Connect Balance”

https://youtu.be/FgHlZ7MgC78

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 92 ห้ามมิให้สั่งให้ข้าราชการตำรวจที่สังกัดสถานีตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่น

5 ประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงใน พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับใหม่

ช่องทางการทำความเข้าใจกับ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ผ่าน 3 ช่องทาง

1. เว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th

2. ผ่าน QR Code พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

3. แอปพลิเคชัน แทนใจ

สาร พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565

ภาพและกิจกรรม

วันที่ 2 .ค.65 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด วตร.ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาภบพิตร 5 ธันวาคม 2565 (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ)

วันที่ 23 พ.ย.65 เวลา 11.00 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด วตร. ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส บริเวณ ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 1 อาคาร วตร.

วันที่ 12 ต.ค.65 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด วตร. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป โดยมี พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร บช.ศ.

วันที่ 3 ต.ค.65 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล ผบก.วตร. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำ บช.ศ. และ วตร.

กิจกรรมย้อนหลัง