วิทยาลัยการตำรวจ

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

< STAGE OF POLICE IDOL >

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชาสัมพันธ์

ภาพและกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 12 พ.ค.65 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร. พร้อมทั้งบรรยายพิเศษหัวข้อ "ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคง"

Carousel imageCarousel image

วันที่ 12 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 248 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.

Carousel imageCarousel image

วันที่ 9 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา รอง ผบช.ศ. เป็นผู้แทน ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 134 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม zoom ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 บช.ศ

Carousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 4 พ.ค.65 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 248 ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดช่องลม เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

กิจกรรมย้อนหลัง