วิทยาลัยการตำรวจ

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

< STAGE OF POLICE IDOL >

ประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยการตำรวจ

เรื่อง การให้หยุดพักการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยการตำรวจ เนื่องในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

หลักสูตรผู้กำกับการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้ประสานงาน/รายละเอียดเพิ่มเติม

พ.ต.ท.หญิง รัชฎา นาราทิพย์ สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร. โทร. 0-2579-2068 / 08-9883-6905

กิจกรรมวิทยาลัยการตำรวจ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 19 พ.ค.63 วตร.ได้ทำการทดสอบระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 1 พร้อมผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยมี พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ศ เยี่ยมชมการทดสอบระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ของหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 123 ณ ห้องฤทธิฦๅชัย ชั้น 2 อาคารเรียน วตร.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 7 พ.ค.63 เวลา 13.30 - 15.00 น. ผบก.วตร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 47 ผกก.รุ่นที่ 122, 123 กอจ. และ บก.ฝรก. เข้าร่วมฟังบรรยายและทดสอบระบบเรียนการสอนแบบออนไลน์ ณ ห้องฤทธิฦๅชัย ชั้น 2 อาคารเรียน วตร.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 14 เม.ย.63 เวลา 10.00 - 15.00 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด วตร. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 25 มี.ค.2563 เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่จากกองทัพภาคที่ 1 ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อตามกองกำกับการต่างๆ อาคาร วตร.