ฝ่ายวิทยบริการ

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1(ทิศเหนือ) อาคารวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.(ไอพี) 442

พันธกิจ

  • งานอำนวยการ
  • งานส่งเสริมวิชาการ
  • งานบรรณารักษ์(ห้องสมุด)

ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์ผู้กำกับการฝ่ายวิทยบริการ วิทยาลัยการตำรวจ
พ.ต.ท.เพทาย กุศลเหลือรองผู้กำกับการฝ่ายวิทยบริการ วิทยาลัยการตำรวจ
พ.ต.ท.สักกสีห์ ศิริศักดิ์สารวัตร(ส่งเสริมวิชาการ)
พ.ต.ท.หญิงสุวรรณา ไข่แก้วสารวัตร(ห้องสมุด)
พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ บุปผเวสสารวัตร(อำนวยการ)
ร.ต.อ.สุเจตน์ ลิ่มสกุลรองสารวัตร(ส่งเสริมวิชาการ)
ร.ต.ท.หญิงวรัญญา รอดวิไลรองสารวัตร(ห้องสมุด)
ส.ต.อ.หญิง จันทนา อุดมสุขผบ.หมู่(อำนวยการ)
ร.ต.ท.หญิง สมจิตร วงศ์อภัยรองสารวัตร(ส่งเสริมวิชาการ)
ส.ต.ต.หญิงณัฐฐิญา ยศบุญเรืองผบ.หมู่(อำนวยการ/เทคโนฯ)