ศูนย์ความรู้ (KM Center)

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

Website หลักสูตรต่างๆ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ต่างๆ

องค์ความรู้

คู่มือต่างๆ

คลังวิดีโอ

กฎหมายต่างๆ

โปรแกรม/ลิงค์น่าสนใจ

ดาวน์โหลดโลโก้ต่างๆ

โล่เขน(แบบที่ 1)

โล่เขน(แบบที่ 2)

โล่เขน(แบบที่ 3)

โลโก้ วิทยาลัยตำรวจ

(เข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์ )

หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.)

(เข็มสันติพิทักษ์ )

หลักสุตรผู้กำกับการ

(เข็มสารวัตรและผู้บังคับกอง)

หลักสูตร สารวัตร

(เข็มพิทักษาธิปัตย์)

หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ(ฝอ.ตร.)