กิจกรรม

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

กันยายน 2565

วันที่ 23 ก.ย.65 เวลา 10.00 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 249 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.

วันที่ 22 ก.ย.65 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ และปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

วันที่ 16 ก.ย.65 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 136 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.

วันที่ 13 ก.ย.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์ เขียวแก้ว รอง ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร. /ผอ.หลักสูตร นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 249 ดำเนินกิจกรรมจิตสาธารณะ ที่โรงเรียนคอตัน อ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 ก.ย.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์ เขียวแก้ว รอง ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร. /ผอ.หลักสูตร สว.รุ่นที่ 249 นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 249 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 ก.ย.65 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.(1)/ผอ.หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

วันที่ 6 ก.ย.65 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.(1)/ผอ.หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาธารณะ ณ อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่

วันที่ 5 ก.ย.65 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.(1)/ผอ.หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือ และสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

วันที่ 2 ก.ย.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 135 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.

วันที่ 1 ก.ย.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ. คมจักร วรคามิน ผอ.หลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 136 นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 136 ดำเนินกิจกรรมสาธารณะ ณ สถานคุ้มครองฯ การุณยเวศม์ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี

สิงหาคม 2565

วันที่ 31 ส.ค.65 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ. คมจักร วรคามิน ผอ.หลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 136 นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 136 ศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ฯ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

วันที่ 23 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.หญิง เบญจรัตน์ อุทิศพันธ์ ผอ.หลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 135 นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 135 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

วันที่ 22 ส.ค.65 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.หญิง เบญจรัตน์ อุทิศพันธ์ ผอ.หลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 135 นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 135 ดำเนินกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี

วันที่ 19 ส.ค.65 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 134

วันที่ 19 ส.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 50 และ รุ่นที่ 52 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.

วันที่ 19 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.(1)/ผอ.หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก อ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 ส.ค.65 เวลา 13.00 น. หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.เป็นวิทยากร บรรยาย วิชาการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม หัวข้อ ยุทธศาสตร์ชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงภายใน

วันที่ 10 ส.ค.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.หญิง ศิริเพ็ญ สุวรรณานนท์ รอง ผบก.วตร./ผอ.หลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 134 นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 134 ดำเนินกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

วันที่ 9 ส.ค.65 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.หญิง ศิริเพ็ญ สุวรรณานนท์ รอง ผบก.วตร./ผอ.หลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 134 นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 134 ศึกษาดูงาน ณ โครงการแหลมผักเบี้ยฯ อ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี และเวลา 13.30 น. ศึกษาดูงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

วันที่ 5 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.(1)/ ผอ.หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้านครหลวง สาขาย่อยเพลินจิต

วันที่ 1 ส.ค.65 เวลา 13.00 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร./ผอ.หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 52 นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 52 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 ก.ค.65 เวลา 07.00 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด วตร. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณลานหน้าอาคาร บช.ศ. และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้าอาคาร บช.ศ. โดยมี ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธี

วันที่ 19 ก.ค.65 พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.(1)/ผอ.หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 มอบหมายให้ รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร./รอง ผอ.หลักสูตรฯ นำผู้เข้ารับการอบรมฯ ศึกษาดูงาน ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน (บก.สอ.บช.ตชด.) จว.เพชรบุรี และ ดำเนินกิจกรรมจิตสาธารณะโรงเรียนบ้านแพรกตะคร้อ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 18 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.(1)/ผอ.หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 มอบหมายให้ รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร./รอง ผอ.หลักสูตรฯ นำผู้เข้ารับการอบรมฯ ศึกษาดูงาน ณ สถานีตำรวจน้ำ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 18 ก.ค.65 เวลา 09.30 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 249 ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom

วันที่ 7 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการและผู้บังคับการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องห้องวิภาวดีบอลรูม B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วันที่ 1 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 127 และ รุ่นที่ 133 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.

มิถุนายน 2565

วันที่ 24 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร./ผู้ช่วย ผอ.หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 นำผู้เข้ารับการอบรมฯ ศึกษาดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐานตำรวจกลาง และ สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ


วันที่ 24 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 132 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.


วันที่ 17 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 51 และ มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 49 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.

วันที่ 16 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 133 ดำเนินกิจกรรมจิตสาธารณะที่มูลนิธิบ้านจริงใจ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี

วันที่ 15 มิ.ย.65 เวลา 13.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 133 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ที่ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

วันที่ 10 มิ.ย.65 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 43 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.

วันที่ 9 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 132 ดำเนินกิจกรรมจิตสาธารณะที่โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

วันที่ 8 มิ.ย.65 เวลา 13.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 132 ศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานสิ่งแวดล้อม อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

วันที่ 6 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 136 ระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 บช.ศ.

วันที่ 1 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 43 ศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

วันที่ 1 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น.รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร./ ผอ.หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 51นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 51 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.เชียงใหม่

พฤษภาคม 2565

วันที่ 31 พ.ค.65 เวลา 13.00 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร./ ผอ.หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 51 นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 51 ดำเนินกิจกรรมจิตสาธารณะ (CSR) ณ วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา จว.เชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ จว.เชียงใหม่

วันที่ 31 พ.ค.65 เวลา 11.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 43 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

วันที่ 26 พ.ค.65 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ./ผอ.หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 และ รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร./รอง ผอ.หลักสูตรฯ นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงาน ภารกิจของศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

วันที่ 25 พ.ค.65 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ./ผอ.หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 และ รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร./รอง ผอ.หลักสูตรฯ นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 ดำเนินกิจกรรมการสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการบริหารสุขภาพ ณ ห้องลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี โคราช

วันที่ 23 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 135 ระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 บช.ศ.

วันที่ 12 พ.ค.65 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 9 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร. พร้อมทั้งบรรยายพิเศษหัวข้อ "ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคง"

วันที่ 12 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 248 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.

วันที่ 9 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา รอง ผบช.ศ. เป็นผู้แทน ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 134 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม zoom ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 บช.ศ

วันที่ 4 พ.ค.65 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 248 ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดช่องลม เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

วันที่ 3 พ.ค.65 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 248 ทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ วัดพระใหญ่ เขาพระตำหนัก พัทยา จว.ชลบุรี

วันที่ 2 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 52 ผ่านโปรแกรม zoom ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 บช.ศ.

เมษายน 2565

วันที่ 8 เม.ย.65 เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 8 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

มีนาคม 2565

วันที่ 23 มี.ค.65 เวลา 13:00 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร./ผู้ช่วย ผอ.หลักสูตรฯ นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรสะเดา และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จว.สงขลา


วันที่ 21 มี.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 133 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.


วันที่ 14 มี.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 132 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.

วันที่ 7 มี.ค.65 เวลา 10.00 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 248 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้อง ฤทธิฦๅชัย ชั้น 2 อาคารเรียน วตร.

กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 28 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 51 โดยมี รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร. พร้อมข้าราชการตำรวจ วตร. ให้การต้อนรับ ณ ห้องสารสิน ชั้น 3 อาคารเรียน วตร.

วันที่ 25 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 247 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร. โดยมี รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร. พร้อมข้าราชการตำรวจ วตร.และผู้แทนหน่วยงานระดับ บก.ในสังกัด บช.ศ.ให้การต้อนรับ

วันที่ 15 ก.พ.65 พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ./ผอ.หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 8 และ รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร./ผู้ช่วย ผอ.หลักสูตรฯ นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 8 ดำเนินกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก และ ศึกษาดูงาน ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บก.สอ. จว.เพชรบุรี

วันที่ 14 ก.พ.65 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ./ผอ.หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 8 และ รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร./ผู้ช่วย ผอ.หลักสูตรฯ นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงาน ณ สถานีตำรวจน้ำปราณบุรี จว.ประจวบศีรีขันธ์

มกราคม 2565

วันที่ 12 ม.ค.65 เวลา 14.00 น. วตร.ดำเนินการตามนโยบาย ตร. กำหนดให้มีการฝึกประจำสัปดาห์ โดยให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ระดับ รอง สว.และ ผบ.หมู่ ที่มาปฏิบัติงาน ณ วตร. เข้ารับการฝึก ณ บริเวณลานน้ำพุ วตร.

วันที่ 10 ม.ค.65 เวลา 10.00 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร. ปฐมนิเทศและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 43 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องครูนก อาคารเรียน วตร.