กิจกรรม

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

ธันวาคม 2564

วันที่ 24 ธ.ค.64 เวลา 08.30 น. - 14.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ./ผอ.หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 8 และ รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร./ผู้ช่วย ผอ.หลักสูตรฯ นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงาน ณ สำนักนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ และ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง (พฐก.)

วันที่ 20 ธ.ค. 64 เวลา 09.30 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง.วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร. ปฐมนิเทศและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 247 ณ ห้องบุนนาค ชั้น 2 อาคารเรียน วตร.

วันที่ 9 ธ.ค.64 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ./ผอ.หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 8 และ รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร./ผู้ช่วย ผอ.หลักสูตรฯ นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง โดยมี พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผบก.ศยก.ให้การต้อนรับ

วันที่ 8 ธ.ค.64 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ./ผอ.หลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 8 และ รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร./ผู้ช่วย ผอ.หลักสูตรฯ ร่วมกิจกรรมการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการบริหารสุขภาพ ของหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 8 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช

พฤศจิกายน 2564

วันที่ 19 พ.ย.64 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 8 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.

ตุลาคม 2564

วันที่ 25 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับ ผบช.หรือเทียบเท่า และ ผบก.หรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

วันที่ 12 ต.ค.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผบช.ศ. ร่วมประชุมหารือและตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด วตร. โดยมี ผบก.วตร., รอง ผบก.วตร., ผกก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร วตร. และ อาคารเรียน วตร.

กันยายน 2564

วันที่ 23 ก.ย.64 เวลา 09.30 น. ผบช.ศ. มอบหมาย รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร. เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 131 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องฤทธิฦๅชัย อาคารเรียน วตร.

วันที่ 17 ก.ย.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 130 โดยมี รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร., รอง ผบก.วตร. และ ผกก.ในสังกัด วตร. ร่วมพิธีผ่านระบบ Zoom ณ ห้องฤทธิฦๅชัย อาคารเรียน วตร.

วันที่ 10 ก.ย.64 เวลา 09.30 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร. เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 236 และ 237 ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องบุนนาค อาคารเรียน วตร.

สิงหาคม 2564

วันที่ 27 ส.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 50 และหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 129 โดยมี รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร., รอง ผบก.วตร. และ ผกก.ในสังกัด วตร. ร่วมพิธีผ่านระบบ Zoom ณ ห้องพันธุ์คงชื่น อาคารเรียน วตร.

กรกฎาคม 2564

วันที่ 5 ก.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีเปิดและปฐมนิเทศการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 236 และรุ่นที่ 237 โดยมี รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร., รอง ผบก.วตร. และ ผกก.ในสังกัด วตร. ร่วมพิธี ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องบุนนาค ชั้น 2 อาคารเรียน วตร.

มิถุนายน 2564

วันที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ. ประธานพิธีเปิดและปฐมนิเทศการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 131 โดยมี รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร., รอง ผบก.วตร. และ ผกก.ในสังกัด วตร. ร่วมพิธี ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องครูนก ชั้น 1 อาคารเรียน วตร.

วันที่ 7 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ. ประธานพิธีเปิดและปฐมนิเทศการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 130 โดยมี รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร., รอง ผบก.วตร. และ ผกก.ในสังกัด วตร. ร่วมพิธี ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องครูนก ชั้น 1 อาคารเรียน วตร.

พฤษภาคม 2564

วันที่ 17 พ.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ.รอง ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีเปิดและปฐมนิเทศการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 129 ผ่านระบบ Zoom โดยมี รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร., รอง ผบก.วตร. และผกก.ในสังกัด วตร. ร่วมพิธีปฐมนิเทศและเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรผกก.รุ่นที่ 129 ร่วมพิธี ณ ห้องสารสิน ชั้น 3 อาคารเรียน วตร.

วันที่ 11 พ.ค.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีเปิดและปฐมนิเทศการฝึกอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 50 ผ่านระบบ Zoom โดยมี รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร./ผอ.หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 50 พร้อมด้วย รอง ผบก.วตร. , ผกก. ในสังกัด วตร. ร่วมพิธี ณ ห้องพันธุ์คงชื่น ชั้น 3 อาคาร วตร.

เมษายน 2564

วันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 10:00 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร/ผอ.หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 49 นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลไม้ขาว อ.ถลาง จว.ภูเก็ต และเวลา 13.00 น. ศึกษาดูงาน ณ ตำรวจภูธรภาค 8 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

วันที่ 7 - 9 เม.ย.64 หลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 127 ปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

วันที่ 2 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. หลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 127 ศึกษาดูงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ อ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

วันที่ 1 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. หลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 128 ศึกษาดูงาน ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กทม.

วันที่ 1 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 42 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี และเวลา 14.00 น. ดำเนินกิจกรรมจิตสาธารณะ  ณ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จว.ชลบุรี

มีนาคม 2564

วันที่ 30 มี.ค.64 เวลา 10.30 น. หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 42 ศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง

วันที่ 25 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร/ผอ.หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 49 นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ณ กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศและศูนย์ยุทธการทางอากาศ

วันที่ 24 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามนโยบาย ตร. ครั้งที่ 1 ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร. และรอบบริเวณอาคาร วตร.

วันที่ 18 มี.ค.64 พ.ต.อ.ดำรงค์ อ้วนสูงเนิน รอง ผบก.วตร./ผอ.หลักสูตร และคณะผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 126 นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ของกองทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

วันที่ 17 มี.ค.64 พ.ต.อ.ดำรงค์ อ้วนสูงเนิน รอง ผบก.วตร./ผอ.หลักสูตร และคณะผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 126 นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานตำรวจภูธรภาค 2 อ.เมือง จว.ชลบุรี

วันที่ 11 มี.ค.64 รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร./ผอ.หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 49 และ พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิโรจน์ รอง ผอ.หลักสูตรฯ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 49 เดินทางไปศึกษา

ดูงานศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยท่านสนธยา คุณปลื้ม และผอ.หน่วยงานในสังกัดให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของสภาเมืองพัทยา


วันที่ 1 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร. ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 127 ณ แสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.

กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 25 ก.พ.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว. รุ่นที่ 234 และรุ่นที่ 235 ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.

วันที่ 17 - 19 ก.พ.64 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 42 เดินทางไปศึกษาดูงาน ศึกษาภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวใน จว.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 - 19 ก.พ.64 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร สว.รุ่นที่ 235 เดินทางไปศึกษาดูงาน ศึกษาภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวใน จว.นครราชสีมา

วันที่ 15 - 17 ก.พ.64 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร สว.รุ่นที่ 234 เดินทางไปศึกษาดูงาน ศึกษาภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวใน จว.พระนครศรีอยุธยา

มกราคม 2564

วันที่ 28 ม.ค.64 เวลา 09.00 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณณา ผบก.วตร. เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา วิทยาลัยการตำรวจ ครบรอบปีที่ 68 พร้อมมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ วตร. ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 1 อาคารเรียน วตร.

วันที่ 25 ม.ค.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 126 ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องสารสิน ชั้น 3 อาคารเรียน วตร.

วันที่ 18 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ. และ รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร. ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 49 โดยผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องพันธุ์คงชื่น ชั้น 3 อาคารเรียน วตร.

วันที่ 7 ม.ค.64 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผบก.วตร., รอง ผบก.วตร. ,ข้าราชการตำรวจในสังกัด วตร. และ กอจ. เข้าร่วมการอบรมแนะนำวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น Zoom จากเจ้าหน้าที่บริษัท Zoom ณ ห้องสารสิน ชั้น 3 อาคารเรียน วตร.