กิจกรรม

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

ธันวาคม 2563

วันที่ 30 ธ.ค.63 ผบก.วตร. ตรวจเยี่ยมการทดสอบเรียนออนไลน์ ของหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 42 สว.รุ่นที่ 234 และรุ่นที่ 235 โดยมี พ.ต.อ.กรธวัช  สวัสดิ์โรจน์ อาจารย์ (สบ 5) กอจ. ชี้แจงแนวทางในการเรียนออนไลน์ ณ ห้องเรียนประจำหลักสูตรต่างๆ

วันที่ 23 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.ได้จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามนโยบาย ตร. ณ ห้องศรียานนท์ และบริเวณรอบอาคาร วตร.

วันที่ 18 ธ.ค.63 เวลา 08.45 - 11.00 น. หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 42 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

วันที่ 7 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. วตร.ตรวจระเบียบทรงผมและเครื่องแต่งกายข้าราชการตำรวจในสังกัดประจำสัปดาห์

วันที่ 4 ธ.ค. 2563 เวลา 07.30 น. รอง ผบก.วตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด วตร. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ. และลานหน้าอาคาร บช.ศ. โดยมี ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธี และเวลา 09.30 น. มีการจัดกิจกรรมอาสา "วันพ่อแห่งชาติ" เนื่องในวันรู้รักสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณรอบ บช.ศ.


วันที่ 2 ธ.ค.63 เวลา 14.30 น. วตร.ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตามแบบฝึกพระราชทานและตามแบบฝึกตำรวจ พ.ศ.2543

พฤศจิกายน 2563

วันที่ 30 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. วตร.ตรวจระเบียบทรงผมและเครื่องแต่งกายข้าราชการตำรวจในสังกัดประจำสัปดาห์

วันที่ 25 พ.ย.63 เวลา 11.00 น. ผบก.วตร.นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 42 เดินทางไปปฏิบัติธรรมตามโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ วัดเขาวัง อ.เมือง จว.ราชบุรี

วันที่ 11 พ.ย.63 เวลา 08.15 น. หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 42 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ บช.ศ. และ วตร.

ตุลาคม 2563

วันที่ 21 ต.ค.63 เวลา 14.00 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ทึ่ใจเรา" ณ บริเวณรอบอาคาร วตร.

วันที่ 15 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 125 ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด วตร. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ. และลานหน้าอาคาร บช.ศ. โดยมี พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธี

วันที่ 9 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 48 ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.

วันที่ 8 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 124 ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานโครงการสัมมนาผู้บริหาร ระดับผบช. รอง ผบช. ผบก.หรือเทียบเท่าที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5- 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สิงหาคม 2563

วันที่ 20 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ศ./ผอ.หลักสูตร บรอ. รุ่นที่ 7 นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และกองทะเบียนประวัติอาชญากร

วันที่ 14 ส.ค. 63 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ดำรงค์ อ้วนสูงเนิน รอง ผบก.วตร/รอง ผอ.หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 48 นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) จว.นครราชสีมา

วันที่ 11 ส.ค.63 เวลา 07.00 น. พล.ต.ต.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง ผบก.วตร. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด วตร. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2563) โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ. โดยมี ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธี

วันที่ 7 ส.ค.63 พล.ต.ท.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ ที่ปรึกษา บช.ศ. และควบคุม กำกับดูแลหลักสูตร บรอ. รุ่นที่ 7 เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 7 เดินทางไปทำจิตสาธารณะ ณ รร.ตชด.นเรศวร ป่าละอู จว.ประจวบคีรีขันธ์

กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 ก.ค.63 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.หญิง นิลพันธุ์ ภารศิลป์ รอง ผบก.วตร. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด วตร. ร่วมกิจกรรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา (28 กรกฎาคม 2563) โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ. โดยมี ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธี


วันที่ 24 ก.ค.63 พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์ อาจารย์ (สบ 5) ปฏิบัติราชการ วตร. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 47 ไปทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค.63 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 123 ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.

มิถุนายน 2563

วันที่ 24 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.ได้จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามนโยบาย ตร.ครั้งที่ 2 ณ ห้องศรียานนท์ และบริเวณรอบอาคาร วตร.

วันที่ 2 มิ.ย.2563 เวลา 09.00 น. ผบก.วตร.ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณห้องโถง อาคาร บช.ศ. โดยมี ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธี

พฤษภาคม 2563

วันที่ 19 พ.ค.63 วตร.ได้ทำการทดสอบระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 1 พร้อมผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยมี พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ศ เยี่ยมชมการทดสอบระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ของหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 123 ณ ห้องฤทธิฦๅชัย ชั้น 2 อาคารเรียน วตร.

วันที่ 7 พ.ค.63 เวลา 13.30 - 15.00 น. ผบก.วตร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 47 ผกก.รุ่นที่ 122, 123 กอจ. และ บก.ฝรก. เข้าร่วมฟังบรรยายและทดสอบระบบเรียนการสอนแบบออนไลน์ ณ ห้องฤทธิฦๅชัย ชั้น 2 อาคารเรียน วตร.

เมษายน 2563

วันที่ 14 เม.ย.63 เวลา 10.00 - 15.00 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด วตร. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.

มีนาคม 2563

วันที่ 25 มี.ค.2563 เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่จากกองทัพภาคที่ 1 ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อตามกองกำกับการต่างๆ อาคาร วตร.

วันที่ 20 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. ผบช.ศ. และ ผบก.วตร. ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 41 ณ ห้องบุนนาค อาคารเรียน วตร.

วันที่ 18 มี.ค.63 เวลา 09.30 น. มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามนโยบาย ตร. (ครั้งที่ 1) ณ ห้องศรียานนท์ และบริเวณรอบอาคาร วตร.

วันที่ 17 มี.ค. 63 เวลา 08.30 น. ผบก.วตร. ตรวจความเรียบร้อยและชี้แจงเกี่ยวกับการฝึกอบรมในช่วงสถานการณ์ของโรค COVID-19 ระบาด ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 41 ณ ห้องบุนนาค ชั้น 2 อาคารเรียน วตร. และเวลา 12.00 น. เตรียมความพร้อมสถานที่รับประทานอาหาร โดยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างที่ปลอดภัย และจัดอาหารไว้เป็นชุดสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกัน ลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส COVID-2019 ณ โภชนาคาร วตร.

วันที่ 13 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง ผบก.วตร. เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ “โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 47 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.

วันที่ 3 และ 6 มี.ค.63 คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร. โดย สศป. ได้ตรวจประเมินและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วตร.

วันที่ 4 มี.ค.63 เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.ดำรงค์ อ้วนสูงเนิน รอง ผบก.วตร. ทำหน้าที่จเรตำรวจประจำ วตร. ตรวจทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด และนำข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. - ผบ.หมู่ ฝึกตามแบบฝึกพระราชทานและแบบฝึกตำรวจฯ ณ ลานน้ำพุ อาคาร วตร.

กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 27 ก.พ.63 เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 7 ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.

วันที่ 25 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.นเรศ นันทโชติ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 47 ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.

วันที่ 7 ก.พ. 63 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง ผบก.วตร. ตรวจความเรียบร้อยเครื่องแต่งกาย และอบรมระเบียบปฏิบัติในการเข้ารับการฝึกอบรม แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 229 ณ ลานหน้าอาคาร วตร.

วันที่ 6 ก.พ.63 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.หญิง นิลพันธุ์ ภารศิลป์ รอง ผบก.วตร. และ พ.ต.อ.ดำรงค์ อ้วนสูงเนิน จเรประจำ วตร. ได้ร่วมกันตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมของข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ ลานน้ำพุ อาคาร วตร.

มกราคม 2563

วันที่ 29 ม.ค.63 พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 68 ปี สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.

วันที่ 28 ม.ค.63 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 123 ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.

วันอังคารที่ 14 ม.ค.63 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ สำนักงานประจำ (สบ9) ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 122 ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร. และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ บช.ศ.

วันที่ 6 ม.ค. 63 เวลา 9.00 น. พล.ต.ต.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง ผบก.วตร. ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 228 ณ ห้องบุนนาค ชั้น 2 อาคารเรียน วตร. และ เวลา 10.30 น. ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 229 ณ ห้องแสงสิงแก้ว อาคารโภชนาคาร วตร.