กิจกรรม

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.ปฏิบัติราชการ บช.ศ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 221 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.

วันที่ 25 ธ.ค.62 เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.ดำรงค์ อ้วนสูงเนิน รอง ผบก.วตร. ประชุมชี้แจงกำชับการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ วตร.

วันที่ 20 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 213 และ รุ่นที่ 214 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.

วันที่ 18 ธ.ค. 62 เวลา 14.30 น. ผบก.วตร. ตรวจแถวการฝึกประจำสัปดาห์และเข้าร่วมการฝึกท่าเคารพ ณ ลานน้ำพุ อาคาร วตร.

วันที่ 4 ธ.ค.62 ข้าราชการตำรวจในสังกัด วตร. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 4

พฤศจิกายน 2562

วันที่ 29 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น. ผบก.วตร.เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ “โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตร สว.ที่ 213 และ 214 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.

วันที่ 27 พ.ย.2562 ข้าราชการตำรวจในสังกัด วตร. ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำการ และบริเวณรอบอาคาร วตร.

วันที่ 20 พ.ย.62 เวลา 08.00 น.

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 221 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ บช.ศ.

วันที่ 19 พ.ย.62 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 41 เดินทางไปปฏิบัติธรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ วัดเขาวัง ราชบุรี

วันที่ 18 พ.ย.62 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง ผบก.วตร. ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 221 ณ ห้องสารสิน อาคารเรียน วตร.

วันที่ 15 พ.ย.62 เวลา 08.00 น.

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 214 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ บช.ศ.

วันที่ 14 พ.ย.62 เวลา 08.00 น.

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 213 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ บช.ศ.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า และผู้บังคับการหรือเทียบเท่าที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในวาระประจำปี 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจบาย เซนเตอร์พอยท์

วันที่ 11 พ.ย.62 เวลา 13.00 น.

พล.ต.ต.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง ผบก.วตร. ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 214 ณ ห้องบุนนาค อาคารเรียน วตร.

วันที่ 11 พ.ย.62 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง ผบก.วตร. ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 213 ณ ห้องฤทธิฤาชัย อาคารเรียน วตร.

วันที่ 6 พ.ย.2562 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ไชยา สุนทรกิจ รอง ผบก.วตร. ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 41

ตุลาคม 2562

วันที่ 31 ต.ค.2562 ข้าราชการตำรวจในสังกัด วตร. ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำการ และบริเวณรอบอาคาร วตร.

วันที่ 16 ต.ค.62 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รองผู้บัญชาการประจำ สง.ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการ บช.ศ. ประชุมเพื่อรับฟังการปฏิบัติงานที่กำลังดำเนินการของ วตร. และรับฟังแนวทางหรือมุมมองในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วตร.

วันที่ 10 ต.ค.2562 เวลา 10.00 น.

ข้าราชการตำรวจในสังกัด ระดับสารวัตรขึ้นไป เข้าร่วมประชุมบริหาร วตร.ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วตร.

กันยายน 2562

วันที่ 27 ก.ย.2562 เวลา 14.00 น.

พล.ต.ท.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร การสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 103 ณ ห้อง แสงสิงแก้ว

วันที่ 20 ก.ย.2562 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ท.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 212 ณ ห้อง แสงสิงแก้ว

สิงหาคม 2562

16 ส.ค.2562 เวลา 10.00 พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 121 ณ ห้อง แสงสิงแก้ว

วันพุธที่ 14 ส.ค.62 พ.ต.อ.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง รอง ผบก.วตร. เข้าร่วมสังเกตการณ์ “โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ ตร.” ณ รร.คลาสสิค คามิโอ อยุธยา โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จว.พระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (14 ส.ค.2562) เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 212 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วิทยาลัยการตำรวจ

วันที่ 12 สิงหาคม 2562

พล.ต.ต.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วิทยาลัยการตำรวจ และเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยาลัยการตำรวจ

กรกฎาคม 2562

วันที่ 28 ก.ค.2562 เวลา 19.00 น.

พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.

วันที่ 28 ก.ค.2562 เวลา 08.30 น.

พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัด ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.

วันที่ 28 ก.ค.2562 เวลา 07.35 น.

พล.ต.ต.ทศพร บรรจงเขียน ผบก.วตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร วตร.

วันที่ 28 ก.ค.2562 เวลา 07.00 น.

พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.

วันที่ 10 ก.ค.2562 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.ทศพร บรรจงเขียน ผบก.วตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พฤษภาคม 2562

เมษายน 2562

มีนาคม 2562