วิทยาลัยการตำรวจ

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

< STAGE OF POLICE IDOL  >

ภาพและกิจกรรม

วันที่ 19 ก.ค.67 เวลา 10.30 น.

พ.ต.อ.หญิง ศิริเพ็ญ สุวรรณานนท์ รอง ผบก.วตร./รอง ผอ.ฯ

พ.ต.อ.เจษฎา วังศเมธีกูร รอง ผบก.วตร./ผู้ช่วย ผอ.ฯ

พ.ต.อ.หญิง สุภาพร วสนาท อาจารย์(สบ 5) กอจ. /ผู้ช่วย ผอ.ฯ

นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 56 ดำเนินกิจกรรมจิตสาธารณะเก็บขยะบริเวณชายหาด (แยกนางยักษ์)

วันที่ 19 ก.ค.67 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบช.ศ. ร่วมสัมมนากลุ่มหมวดวิชาการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ หลักสูตร บรอ.11 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารเรียน 8 ชั้น วตร. 

วันที่ 18 ก.ค.67 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล ผบก.วตร./ผอ.หลักสูตร พร้อมด้วย รอง ผบก.วตร. ผู้ช่วย ผอ.หลักสูตร และคณะเจ้าหน้าที่หลักสูตร นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 56 ดำเนินกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง และบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดระยอง โดยมีคุณปิยะนาถ พูลพิพัฒน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ 

วันที่ 18 ก.ค.67 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล ผบก.วตร./ผอ.หลักสูตร พร้อมด้วย รอง ผบก.วตร. ผู้ช่วย ผอ.หลักสูตร และคณะเจ้าหน้าที่หลักสูตร นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 56 ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ณ สวนเลิศพนานุรักษ์ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด โดยมีคุณวารินทร์ เอี่ยมธีระไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการฯ ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุปจาก คุณณัฐกรณ์ สิทธิศักดิ์ ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาฯ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่

วันที่ 17 ก.ค.67 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล ผบก.วตร./ผอ.หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 56 นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานที่โรงงานผลิตรถยนต์ฟอร์ด ระยอง และกลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานที่โรงงานผลิตยางรถยนต์ หลิงหลง 

วันที่ 17 ก.ค.67 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล ผบก.วตร./ผอ.หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 56 พร้อมด้วย รอง ผบก.วตร. ผู้ช่วย ผอ.หลักสูตร และคณะเจ้าหน้าที่หลักสูตร นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง โดยมีคุณรักษ์พล กังน้อย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นิคมอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับพร้อมตอบข้อซักถาม และคุณปัฐยา มังกร  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์ บรรยายสรุปภารกิจของนิคมอุตสาหกรรม 

กิจกรรมย้อนหลัง 

ปี 2567       ปี 2566        ปี 2565          ปี 2564         ปี 2563          ปี 2562         ปี 2561

ประชาสัมพันธ์

“ความรู้เกี่ยวกับ ฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

https://drive.google.com/drive/folders/1a2twECO2uuRPsPqbkBtfdlhCEvI4rRpA?fbclid=IwAR1JLom9O_bxTaVN3je489JlLC27nRbkOJoPStbyC8isid1tGqs-C0y0GxM

หยัดยืน เคียงข้าง สร้างความอุ่นใจ…ฝากไว้ในนาม "ตำรวจไทย"

เพลง “ฝากไว้ในนามตำรวจไทย”

สร้างสรรค์เพื่อแทนใจ แทนความห่วงใย จากตำรวจไทยสู่พี่น้องประชาชน

https://www.youtube.com/watch?v=z7g9XuyoAUU

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  คว้ารางวัล 1 ใน 5 หน่วยงาน ผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย กลุ่มหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ (Finalist of Best Brand Performance on Social Media) จากการประกวด Thailand Social Award ครั้งที่ 11 

ย้ำอีกครั้ง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 

ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

"NO Gift Policy"

งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่